Wednesday, November 3, 2010

Apakah Tuntutan-tuntutan Islam Ke Atas Kita? (3/5)

3. KITA DITUNTUT UNTUK MENGAMAL DAN MEMPRAKTIKKAN ISLAM SELURUHNYA (al-'Amal wa al-‘Ibadah)

3.1 Seterusnya kita dituntut untuk menghayati dan menjiwai segala apa yang kita fahami mengenai Islam daripada sumber-sumber yang sahih tersebut. Kita melihat seluruh kehidupan itu sebagai medan untuk kita beribadah kepada Allah s.w.t., bukannya hanya terbatas kepada acara-acara tertentu seperti sembahyang dan puasa sahaja (ibadah khusus).

“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mengabdikan diri menyembah-Ku.” [adz-Dzariyat 51:56]

3.2 Untuk memastikan setiap amalan kita dapat dikira sebagai ibadah kita harus memastikan dua syarat dipenuhi, sesuai dengan dua syahadah yang kita sebutkan:

Pertama, kita perlu memastikan bahawa segala areal yang kita lakukan tersebut dilakukan kerana Allah s.w.t. semata-mata, dan tidak kerana sesuatu makhluk lain, atau kerana ria' dan menunjuk-nunjuk.

Kedua, kita dikehendaki melakukan sesuatu amal itu sesuai dengan prinsip yang telah ditunjukkan oleh ar-Rasul s.a.w., dan tidak berlandaskan jalan-jalan yang lain, yang boleh membawa kita kepada kesesatan.

Kesimpulannya, tujuan kita hendaklah benar (kerana Allah), dan cara kita hendaklah betul (mengikut sunnah RasuluLlah. s.a.w.).

3.3 Di dalam Islam pengabdian kira, kepada Khaliq (Pencipta) adalah secara langsung tanpa perantaram seperti rahib atau keramat atau seumpamanya. Untuk itu kita harus sentiasa menghubungkan hati-hati kita terus dengan ALlah s.w.t. sehingga kita dapat merasakan muraqabah ALlah terhadap amalan kita. Dari sini datanglah apa yang disebut sebagai al-ihsan yakni kita beribadah seolah-olah kita nampak ALlah, dan kalau kita tak nampak, maka kita memang sedar ALlah itu memerhatikan kita. Ini benar-benar memberikan kita merasai kelazatan beribadah, dan lantaran itu mendorongkan kita sentiasa mengelokkan dan mencemerlangkan kualiti amalan dan ibadah kita.

3.4 Terdapat suatu hubungan yang langsung di antara ibadah khusus, seperti solat, dan puasa, dengan ibadah umum (amalan seharian kita secara umumnya, asalkan menepati dua syarat tadi). lbadah khusus mengajar manusia kualiti-kualiti yang sepatutnya dihayatinya di dalam kehidupannya seluruhnya, seperti mana firman ALlah s.w.t.:

“Sesungguhnya solat, itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar.” [al-'Ankabut 29:45]

3.5 Ini membawa kita untuk memahami bahawa yang dituntut daripada pengamalan ini bukan sahaja tindakan-tindakan dan gerakan-gerakan anggota kita yang zahir sahaja, bahkan intipati diri kita dan amalan batin kita haruslah juga menghayati Islam itu. Seseorang itu dinilai bukan sahaja daripada apa yang ia lakukan yang dapat dilihat secara fizikal sahaja, malah juga di atas apa yang ia tidak lakukan (ia tinggalkan), apa yang ia fikir, apa pendiriannya, amalan hatinya, dan sikap dan keperibadiannya. Di sinilah kita memahami tuntutan ke atas pembentukan akhlak yang mulia.

“Sesungguhnya hanya sanya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.” [al-Hadits]

3.6 Termasuk juga di dalam mengamalkan Islam secara seluruhnya ialah kita membebaskan diri kita daripada belenggu dan runtunan nafsu syahwat, yang akan memalingkan kita daripada melakukan amalan soleh malah mendorong kita melakukan amalan mungkar dan maksiat.

“…kerana sesungguhnya nafsu (jiwa) itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu (jiwa) yang diberi rahmat oleh Tuhanku...” [Yusuf 12:53]

“...dan janganlah engkau menurut hawa nafsu kerana ia akan menyesatkan engkau daripada jalan ALlah...” [Shaad 38:26]

Namun manusia tidak lepas daripada kesilapan dan kesalahan; maka orang yang bersalah itu hendaklah segera bertaubat dan membetulkan amalannya.

“Tiap-tiap anak Adam itu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah ialah yang segera bertaubat kepada ALlah.” [al-Hadits]

“Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji (faahisyah) atau menganiayai (menzalimi) diri sendiri, mereka ingat akan ALIah lalu mereka memonon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang mengampunkan dosa selain daripada ALlah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedangkan mereka mengetahui.” [Aali 'Imran 3:135]

3.7 Termasuk juga dalam mengamalkan Islam dalam kehidupan ini ialah dengan menegakkan Islam di dalam keluarga kita dan memastikan segala amalan harian dalam keluarga kita berlandaskan dan berpaksikan prinsip-prinsip dan aspirasi Islam. lni sukar untuk dilaksanakan melainkan rumahtangga itu dibina di atas asas-asas Islam itu sendiri. Untuk itu sayogialah perkahwinan di antara pasangan suami-isteri dimeterai d! atas kefahaman terhadap prinsip-prinsip Islam, yang dikongsi bersama, lalu disirami dengan perasaan kasih sayang, mahabbah dan rahmah yang diasaskan di atas aqidah yang murni, ibadah yang sah, fikrah yang benar, dan persefahaman di dalam pemikiran, jiwa dan perasaan. Ini hanya akan tercapai sekiranya rakan kongsi hidup dipilih dengan baik menurut kriteria yang betul.

(bersambung)

No comments: