Friday, October 18, 2013

Pendirian Pertubuhan Ikram Malaysia Dalam Isu Fahaman Syiah

KENYATAAN MEDIA
PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA (IKRAM)


19 Oktober 2013 bersamaan 14 Zulhijjah 1434 H

Pendirian Pertubuhan Ikram Malaysia Dalam Isu Fahaman Syiah

Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) mengambil maklum berhubung fahaman Syiah dan penyebarannya di Malaysia. IKRAM menyedari kewujudan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada tahun 1996 dan juga dari Majlis Fatwa Negeri-negeri yang memfatwakan bahawa fahaman Syiah adalah bercanggah dengan fahaman aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan bertentangan dengan hukum Syarak. Perkembangan terkini menunjukkan bahawa Syiah yang dahulunya terbahagi kepada beberapa aliran kini hampir kesemuanya menjurus kepada aliran Imamiah (juga dikenali sebagai Isna Asyariah atau Ja’fariyah) yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan ini Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) menegaskan pendiriannya bahawa Syiah yang diamalkan sekarang dengan jelas adalah sesat.

Berhubung dengan itu IKRAM
  1. menyokong keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan dan tindakan Majlis Fatwa Negeri-negeri yang telah mewartakan bahawa Syiah adalah sesat dan mengamalkannya adalah satu kesalahan,
  2. menyeru agar tindakan undang-undang diambil ke atas mereka yang berdakyah atau mengajak orang Islam di Malaysia kepada Syiah,
  3. bersetuju untuk bersama-sama memperbanyakkan aktiviti-aktiviti penerangan kepada masyarakat mengenai bahaya Syiah,
  4. bersetuju untuk bekerjasama dengan agensi Kerajaan, swasta dan NGO dalam menangani ancaman Syiah, dan
  5. menggesa kerajaan menilai semula kesan hubungan diplomatik, ekonomi, pendidikan, pelancongan dan lain-lain dengan kerajaan-kerajaan dokongan Syiah agar tidak menjejaskan kesejahteraan umat Islam di Malaysia.

Ustaz Dr. Mohd Parid bin Sheikh Hj. Ahmad
Presiden
Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM)

No comments: